By System Ayyıldıztim Tarafından Hacked
  • Piraté par le système Ayyıldız Tim
Взломан по системе Ayyıldız Tim
  • Gehackt von System Ayyıldız Tim
Hacked By System Ayyıldız Tim
 BozKurt3434

image turkbayragigif.gif (0.8MB)
BozKurt3434
https://ayyildiz.org


Ayyıldız Tim 2002 yılında kurulmuş olup, Türkiye'ye karşı internet üzerinden karşıt güçler tarafından yapılan ve yapılacak olan siber saldırılara karşı gönüllü olarak lobi faaliyeti sürdüren bir organizasyondur. Ayyıldız Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ülkemizi hedef alan ülke ve unsurları belirleyerek, planlanan veya yapılacak olan herhangi bir saldırıya karşı cevap vermeyi kendine görev edinmiştir. Kuruluş amacımızın en önemli unsuru Devletçilik olmuştur. Ülkemizin kurumlarına, devlet adamlarına, manevi değerlerimize yapılan saygısızlıkları ülkemizin bütünlüğüne yapılan bir saldırı olarak görürüz ve ona göre adımlarımızı belirleriz. Başta İstihbarat Birimlerimiz olmak üzere, Emniyet teşkilatımıza, Askeri ordumuza karşı yapılmış olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mümkün değildir. Ayyıldız Tim olarak internet sitemizde veya facebook’daki sayfamızda kesinlikle siyasi konulara izin verilmeyecektir, aksi olduğu durumlarda derhal gereken tedbirler alınıp, olaylara bulaşan kişiler sayfadan uzaklaştırılacaklar. Ayyıldız Tim birlik ve beraberlik yanlısı olarak varlığını sürdürerek, ırkçılıktan uzak, Edirne’den Kars’a kadar ülkemizi seven herkesi tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır.


Ayyıldız Tim founded in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer against cyber attacks is an organization lobbying. Ayyıldız Tim has been tasked with responding to any planned or planned attack by identifying the countries and elements targeting our country. The most important element of our organizational purpose was Statism. We regard our disregard for the institutions of our country, the statesmen, our spiritual values ​​as an attack on the integrity of our country, and we determine our steps accordingly. It is not possible for us to accept any actions against our Military Order, especially our intelligence units, our police department. As Ayyıldız Tim, absolutely no political issues will be allowed on our internet site or facebook page, otherwise we will take the necessary precautions immediately and the people who are involved in the events will be removed from the page. Time Ayyıldız maintaining unity and togetherness to exist as a pro, far from racism, everyone loves our country from Edirne to Kars aims to combine under one roof.
a